Antep Atasözleri / Deyimleri

Aba altından değnek göstermek : Üstü kapalı sözlerle korku vermek, karşısındakine büyük bir zarar vereceğini dolayısıyla anlatmak. 
Abaza kağıt, şeşhane möhür : Güzel kağıt üzerinde gösterişli mühür. 
abdal ata binerse bey oldum sanır, çelem aşa girerse yağ oldum sanır..
Acık Bucuk : Fena, karışık, okunmaz yazının vasfı; kargacık burgacık. (Bazen bu sözü çocuklar “acık bucuk şeytan cücük” şeklindede söylerler.) 
Acıkan doymam sanır, susayan kanmam sanır
Acından garnı gurlar, başında nergis parlar
Acından garnı gurlar, başında nergis parlar 
Aç alavan :Aç açına aç ve perişan olarak. 
Adam eşşee.
Adam sandık eşeği, altına açtık döşeği; baktık adam değilmiş, altından çektik döşeği: İlkin değeri var sanılarak saygı gösterilen, sonra insan olmadığı anlaşıldığından artık yüz verilmeyen kimse hakkında. 
Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışında olur
Adı kulağına değmiş :
Adı kulağına değmiş : Şöhreti etrafa yayılmış. 
Ağ giyen ağa gerek
Ağaç yaprağı ile gürler
Ağaç yaprağı ile gürler 
Ağır canlı : Hantal, hareketi ağır ve yavaş. 
Ağır ol batman döv
Ağız yer yüz utanır
Ağrımaz başını ağrıya sokmak
Ağzı doğrusuna gitmek
Ağzı kulağına değmiş
Ağzında ayran durmaz olmak :Çok bitkin bir hale gelmek. 
Ağzını döşürmek : Terbiyeye uymayan sözler söylemekten vazgeçmek. 
Ahrazın dilinden sahibi anlar
Aklı yılık : Aklı az kaçıkça, tahtası eksik. 
Akraba akrabayı atmış yar başında tutmuş
Al Allah kulunu, zapteyle delini.
Al giyen aldanmamış
Al sana bir guruş, gel benlen vuruş. 
Aldım sattım gallevi kitledim. 
Alma ahı indirir şahı
Alnına gün doğmak : İyi bir güne kavuşmak, bahtı açılmak, istediğine erişmek. 
Altın kepeğe muhtaç
Ammi oğlu attan indirir
Analık usta yumağı ufak yapar, çocuklar usta ekmeği çift kapar
Anamın aşı, tandırımın başı : Burası yurdum yuvam, rahat ettiğim yerdir. 
Anamın ilki olacağıma, dağlarda tilki olaydım. 
Anamın ilki olacağımma, dağlarda tilki olaydım. 
Anası samsak, babası soğan. 
anasının bindii dala gızı sallangaç gurar (bir kızın annesi gençliğinde ne ettiyse kızıda öyle yaparmış)
Anbel beter : Daha ziyade, daha beter. 
Antep'in içi kakenin içi
Anteplinin ikisi bir yere çok, birisi az. 
aptal gızından hatun olmaz 
Arasada dilenir, gala altında sadaka verir. 
Arı satmış, namusu dellala vermiş. 
Arka gerek arka, ya utana ya korka
Arpa ekmeğini yir, şecaatten geri galmaz
Arsız adama söz neylesin, kokmuş ete tuz neylesin.
Astarı yüzünden pahalı
Aşa dökülen yağın zararı olmaz
Aşını pişir söyle, sözünü düşün söyle. 
At kaçmaz, et kaçar
Ata arpa yiğide pilav
Ata dost gibi bakıp, düşman gibi binmeli,
Atam bilir atasını, ben ilirim ötesini. 
Atım tepmez, itim kapmaz deme
Avrat malı, kapı mandalı
Ayağıma yer edeyim, gör sana neler edeyim.
Ayağıma yer edeyim, gör sana neler edeyim. 
Ayranı yok içmeye gatırdan gider sıçmaya
Az verir çok yalvarırım, çok verir hiç yalvarmam. 
Azıcık aşım ağrısız başım
Babanın ağ itine kara mı dedik.
Babasının yediği koruktan oğlunun dişi kamaşır
Bakmakla öğrenilse it kasaplığı öğrenir.
Bal demekle ağız tatlanmaz
Bal eski petekten yinir
Bargın badaşık mı : Kalbin ona mı bağlı? Ondan ayrılamaz mısın? 
Baş ağır, kulak sağır: Konuşulanı işitmez, söyleneni anlamaz. 
Baş kahıncı: Bir kimsenin başkası tarafından “Vaktiyle sen şöyle yapmıştın” diye utandırılmasına ve rahatsız edilmesine sebep olan şey. 
Başı göl, ayağı sel :Başı boş istediği gibi gezip dolaşıyor. 
Başı taşa, taşı başa vurmak. 
Başına buturamak: Kendi başını yemek için taşkınlık etmek, kudurmak. 
Batıl kapıdan girerse iman tağadan çıkar
Bayram etiylen it tavlanmaz
Bayram geçtikten sonra yüzün ağ olsun.
Bed beniz kalmamak.
Beleş olsun da, deve depiği olsun. 
Beli berk olmak :Güvenmek, emin olmak. Sonucu sağlam görmek. 
Ben umarım bacımdan, bacım ölür acından. 
Berberliği benim başımda belliyor: Yeni başladığı çalışma alanında ilk tecrübeyi benim işim üzerinde yapıyor. 
Beş kuruşluk eşeğin üç kuruşluk sıpası olur.
Bıldır ölmüş bir eşek gelin bu yıl ağlaşak : Arasından zaman geçmiş ve acısı unutulmuş bir haldir. O kadar önemlide değil. Buna şimdi acımanın yeri var mı? 
Bıroh çağırmak : Meydan okumak. 
Bıvt demeye dudak gerek:
Bir batman ekmekle bir iti ayartamaz. 
Bir dahra vakti, bir mahra vakti Urum, Şam bir olur: Bir budama zamanında, bir de üzüm kesme zamanında gece gündüz bir olur. Bu yel böyle eser, bu yengeç de böyle kısarsa.. 
Bir değil beş değil, hakka yarar iş değil. 
bit itte, yara yiğitte olur..
Biti kanlanmak.
Boğazını çüt demiri ile mi deldiler? 
Borçlunun döşeği ateşten olur. 
Boynunun kökünü görmek
Caminin pisiğini biz mi öldürdük.
Cenah geçinmek :
Cıncık kırığı gibi adam.
Cin cücüğü gibi çığırmak: Çocuklar, ince ve yüksek sesle bağırmak. 
cingeney taht'a oturtmuslar evvel babasini asmis
Cömerdin eli mi tutulur.
çalışan eşşeen boynu boncuklu olur 
Çapıt çirişi mi: O kadar çabuk bitecek bir iş değil. 
Çirkin bürünür güzel görünür
Çirtim çirtim çirtinmek : Çok süslenip püslenmek. 
Çobanın gönlü olursa teke’den teleme çıkarır
Çocuğa iş,peşine düş
Çocuğu yolla bok yemeye, sen git bok yemeğe
çok gezen tavık ayanda bok getirir
Çok görmüş, çoban oynatmış: Çok bilmiş, feleğin çemberinden geçmiş, kurnaz, kalleş kimse. 
Dadanan ile kudurana dafar olmaz
Dadandırma kara gelin, dadanırsa yine gelir
dadlı datlı yimenin acı acı sıçması olur
Dağ dayısı, tavşan ammisi : Bildiği gördüğü hısımı akrabası çok. 
Daldan eğme mi Kökten sürme mi: Sonradan mı bu hali kazanmıştır. İleriden berimi ve aslında mı böyledir. 
Dambır dumbur nerede, deli gız orada 
Dananın gazzığı gopmak 
Davul onun omuzunda, çomak başkasının elinde. 
dayım dayım düğün olmaz kahkeci gapıya gelmez (her zaman kolayı güzeli olmaz)
Delikli taş yerde kalmaz
Dengsiz deve daşşa deh demeden sallanır.
Dereyi tepeyi sel bilir, iyiyi kötüyü el bilir. 
Derisi beş para etmez ölüsüne güç yetmez.
Devenin derisi eşşeğe tay olur
Dışı hayhaylı, içi vayvaylı
Direzin sökmek : İki yer arasında devamlı gidip gelmek, mekik dokumak. 
Disi kus yuvasina dolasir.
Doğdu guyruk kalmadı goruk 
Düğüm çalmak : Düğümlemek, düğüm yapmak. 
Efini patlamak.
Ekmek boğazda kalırsa su, su boğazda kalırsa kefen. 
El eli yur elde döner yüzü yur
Elden ayrıksı : Elaleme benzemez şekilde. 
Elefesiz olma
Eli udumlu : Eli hünerli, eli işe yatar yakışır. 
Elim boş, yüzüm kara. 
Elinden gabuklu goz yenmez 
Eliniz artığı.
Emek yerde kalmaz
Er günüzken : Akşam karanlığı basmadan. 
Erindiğinden Ermeniye dayı demek
Erinenin oğlu kızı olmaz
Eşeğine gücü yetmez kürtününü döver
eşşee arahı içirmişler, çulunu bahşiş bıragmış
eşşek eşşee öndüç gaşır
Eşşeken eşek çamura bir kere çöker
Et Bedirin, Ekmek Hıdırın, yiyin gudurun. 
Et deyi kaptın balcan börkü çıktı: Değerli önemli sanarak ilgilendin, sonunda değersiz bayağı olduğunu anladın. 
Evde var eşiklik, hamama gitmek eşeklik. 
Fareye rakı içirmişler,kediye brah çağırmış.
Fıhara hırhızlığa çıkmış ay ilk aaşamdan doğmuş.
Fısıltı ev yıkar. 

Eklenti Başlığı
Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !